Nyhetsbrev

 

Läs och följ med i aktuella frågor inom samverkansområdet:

Nyhetsbrev oktober 2010 samverkan Västra Götalandsregionen-Försäkringskassan

1. Överenskommelse om samverkan mellan Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen


Överenskommelse 2013

2. Överenskommelse informationsinsatser, kompetensutveckling och finansiell samordning Försäkringskassan och Västra Götalansregionen


Överenskommelse 2013

3. Företagshälsovård

  • Överenskommelse om samarbete Västra Götalandsregionen, Föreningen Svensk företagshälsovård och Försäkringskassan angående Företagshälsovård - Samarbete med FHV-enheter  , Förlängning av överenskommelsen

4. Försäkringsmedicin

Läs mer

5. Insatser i Västra Götaland för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

6. Rehabiliteringsgaranti i Västra Götaland

Läs mer 

7. Kontaktpersoner för samverkan från Försäkringskassan

8. Försäkringsmedicinska beslutsstöd - vägledning vid sjukskrivning


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{m|qvi5|qjjtqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m