Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  


 

Samordningsförbundet Väst söker kursledare för Motivations- och vägledningskurs (MVK). Som kursledare leder du grupper med 10 – 12 deltagare. Kursen är arbetsförmågestärkande; såväl kunskapsmässigt som socialt och även hälsomässigt. Skicka intresseanmälan via e-post, senast den 21 januari. 

Samordningsförbundet Väst söker kursledare till en ny insats i Strömstad. Insatsen riktar sig till unga vuxna i utanförskap och finansieras bl.a. med medel från ESF. Välkommen med din ansökan senast 28 januari. 


uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m