Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  


Samordningsförbundet Göteborg Centrum söker psykolog alt. samtalsstödjare till AR-steget. AR-steget är en arbetslivsrehabiliterande verksamhet och målgruppen är personer mellan 18 och 64 år som på grund av ohälsa och/eller långvarigt bidragsberoende behöver stöd för att nå eller närma sig egen försörjning. Tjänsten förutsätter att du har din anställning inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad eller Västa Götalandsregionen. Du har kvar din anställning och är utlånad från din myndighet årsvis. Sista ansökningsdag är 31 maj

Samordningsförbundet (SOF) Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn söker en rehabvägledaretill Samverkansteamet. Du kommer att ingå i vårt team om fem personer, bestående av en samordnare, en arbetsterapeut och tre rehabvägledare. Tjänsten är heltid med placering i Kungälv, arbetet utförs i alla våra fyra kommuner. Sista ansökningsdag 22 maj

Samordningsförbundet (SOF) Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn söker en rehabvägledaretill Kungälv. Som rehabvägledare som kommer att ingå i handläggarteamet. Arbetsuppgifterna består av att bland annat  genomföra motivations- och självförtroendehöjande samtal och ordna arbetsträning/praktik/arbete hos arbetsgivare.Sista ansökningsdag 22 maj. 

Samordningsförbundet Göteborg Väster söker fysioterapeut. Som fysioterapeut kommer du arbeta i dels en verksamhet där vi kartlägger förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering, och dels ett ESF-projekt. I båda verksamheterna möter vi individer som står utanför arbetsmarknaden, och arbetet görs i två team där det ingår arbetsterapeut, psykolog, och dramapedagog. 

Sjuhärads samordningsförbund söker projektledare till Positiv Rörelse
. Projektet ska bidra till att öka den psykiska hälsan och skapa hållbarhet i arbetslivet för personer anställda i kontaktyrken. Som ledare för projektet ska du ha helhetssyn kring projektets komplexa frågeställningar och samtidigt kunna driva detaljstyrning av genomförande. Sista ansökningsdag är 2017-05-09.

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m