Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  

 


 

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) söker en arbetsterapeut med placering i Uddevalla på enheten för arbetsförmågeutredningar. Du som arbetsterapeut möter individer i olika livssituationer och som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Du arbetar i ett team om tre personer och genomför arbetsförmågeutredningar i flera olika aktiviter kombinerat med olika föreläsningar. Skicka intresseanmälan och CV senast den 30 oktober. 

Samordningsförbundet DELTA på Hisingen söker en aktivitetscoach. DISA är en verksamhet som sker i samverkan mellan handläggare på Försäkringskassan och aktivitetscoach och vänder sig till unga vuxna mellan 19-29 år som har aktivitetsersättning pga psykiatriska diagnoser. I uppdraget ingår att t.ex. stödja deltagarna ut i sysselsättning/arbetsträning/arbete eller studier, hålla enskilda stödjande och motivationshöjande samtal. Sista ansökningsdag  5 november  2017.


uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m