Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  

 


 

Hälsoutvecklare söks till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) och Samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö). Under hösten 2017startas en ny verksamhet upp där målet är att motverka ohälsa och öka aktivitets- och funktionsförmågan. Tjänsten som hälsoutvecklare är ny och initialt kommer stor vikt läggas vid att planera och starta upp verksamheten samt utveckla den vidare. Du som söker är sjukgymnast, arbetsterapeut, hälsopedagog, folkhälsovetare eller har annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Sista ansökningsdag är den 29 juni 2017.

Rehabvägledare sökes till Samordningsförbundet (SOF) Öckerö  för att jobba arbeta i verksamheten Samordningsförbundets Samverkansteam. Samverkansteam arbetar med olika uppdrag som beslutats av Samordningsförbundets styrelse. Arbetsuppgifter är bland annat att genomföra motiverande samtal, arbetsvägledning och att ordna arbetsträning/praktik/arbete hos arbetsgivare. Ansök senast 2017-06-19.

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m