Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  


 

Samordningsförbundet Väst söker kursledare för Motivations- och vägledningskurs (MVK) både för unga och vuxna. Skicka intresseanmälan senast den 18 april. 

Samordningsförbundet Väst söker arbetsterapeut till enheten för arbetsförmågeutredningar. Skicka intresseanmälan senast den 18 april

Samordningsförbundet Väst söker Arbetsterapeut/rehabvägledare till Steg1 i Uddevalla. Skicka intresseanmälan senast den 18 april. 


uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m