Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  


Samordningsförbundet Väst söker en utvecklare till området arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Förbundet arbetar strukturövergripande, med att stödja samverkan mellan myndigheterna och med kunskapsutveckling för att underlätta och möjliggöra ex. utvecklingen av ASF. Samordningsförbundet Väst har finansierat utvecklare av ASF sedan november 2015 och mycket arbete med ASF pågår i samtliga av våra kommuner. Nu söker vi en medarbetare som fortsätter med detta arbete. Välkommen med din intresseanmälan senast den 9 april. 

Samordningsförbundet Väst söker ytterliggare en rehabvägledare med placering i Sotenäs. Du som rehabvägledare möter individer i olika livssituationer och som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Du har samtal med anvisade deltagare, både själv och tillsammans med vården och/eller andra myndigheter. Du arbetar med stöd och vägleding mot arbetsmarknaden och har huvudansvaret för anskaffning, kontakten och uppföljning av arbetsprövning/ träning/praktikplatser. Välkommen med din intresseanmälan senast sen 9 april.

Samordningsförbundet Väst söker ytterliggare en rehabvägledare till ny insats som ska starta i Lysekil som riktar sig till unga vuxna i utanförskap. Du som rehabvägledare möter unga vuxna i åldern 16-29 år som står långt från arbetsmarknaden och som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Du arbetar med andra kompetenser och genomför utredningar i kombination med olika föreläsningar. Målsättningen är att deltagarna skall göra stegförflyttningar mot arbete och/eller studier. Välkommen med din intresseanmälan senast den 2 april.

Samordningsförbundet Väst söker ytterliggare arbetsterapeut till ny insats som ska starta i Lysekil som riktar sig till unga vuxna i utanförskap. Du som arbetsterapeut möter unga vuxna i åldern 16-29 år som står långt från arbetsmarknaden och som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Du arbetar med andra kompetenser och genomför arbetsterapeutiska utredningar i kombinerat med olika föreläsningar. Målsättningen är att deltagarna skall göra stegförflyttningar mot arbete och/eller studier. Välkommen med din intresseanmälan senast den 2 april.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost söker en projektledare som tillsammans med parterna är med och driver fram verksamheter som möjliggör stegförflyttningar för individer med behov av samordnad rehabilitering. En utav projektledarens uppgifter är att etablera en plattform för samverkan där strukturer kan skapas för att befintliga aktörer på området ska samverka mer effektivt till nytta för målgruppen. Välkommen med din ansökan senast 31:e mars.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost söker ytterligare en rehabkoordinator som kommer att vara placerad på psykiatrimottagning Gamlestaden. Anställningen är en visstidsanställning med varaktighet på 12 månader. Därefter kan förlängning bli aktuellt. Tjänsten är placerad i det rehabteam för patienter med personlighetssyndrom som kompletterar den mottagningens mer psykoterapeutiskt orienterade behandling med metoderna DBT, MBT och individuell psykoterapi. Varmt välkommen med din ansökan, sista ansökan är 24:e mars 2017.

Samordningsförbunden i Göteborg och kransen söker en projektledare med placering i Västra Frölunda/Göteborg. Projekt Mentorskap-Att utvecklas tillsammans syftar till att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för individer som behöver samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker genom att utbilda arbetsgivare till mentorer och därigenom påverka både praktiska möjligheter, och attityder till att skapa bättre förutsättningar för tillgängliga och hållbara arbetsplatser. Skicka in din ansökan senast 25 mars. Intervjuer sker löpande.

Samordningsförbundet Väst söker arbetsterapeut med placering i Uddevalla på enheten Steg1 som riktar sig till unga vuxna. Du som arbetsterapeut möter unga vuxna i åldern 16-29 år som står långt från arbetsmarknaden och som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Du arbetar i ett team med andra kompetenser och genomför arbetsterapeutiska utredningar i kombinerat med olika föreläsningar. Skicka in din intresseanmälan senast 26 mars.

Samordningsförbundet Väst söker rehabvägledare med placering i Uddevalla på enheten Steg1 som riktar sig till unga vuxna. Du arbetar i ett team med andra kompetenser och genomför utredningar i kombinerat med olika föreläsningar. Målsättningen är att deltagarna skall göra stegförflyttningar mot arbete och/eller studier. Skicka in din intresseanmälan senast 26 mars.

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m