Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  

 


Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) söker en medarbetare som kommer att ha delat uppdrag, både som kursledare för Motivations- och vägledningskurs (MVK) och som rehabvägledare. Placeringen är i Uddevalla. Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här. 

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) söker en rehabvägledare med placering primärt i Strömstad, alternativt Tanum. Mer information hittar du här.   

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m