Regional samverkansgrupp

Västra Götalands samverkansgrupp arbetar för:

  • Rehabilitering och övriga åtgärder för att ta tillvara arbetsförmågan hos enskilda
  • Finansiell samordning
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden

Medlemmar

Lars Arvidsson, Försäkringskassan
Torgny Andersson, Försäkringskassan
Michael Leufkens, Arbetsförmedlingen
Eva Lindh-Pernheim, Arbetsförmedlingen
Bobby Hallman, Arbetsförmedlingen
Pernilla Pehrson Niia, Arbetsmiljöverket
Lisbeth Nilsson, Göteborgs Stad
Thomas Jungbeck, Västkom
Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen
Ola Andersson (adjungerad), Nätverket samordningsförbundschefer
Marie Gustavsson, VG-regionen

Beredningsgrupp

Silvija Mehrstam, Arbetsförmedlingen
Cecilia Ekeroth, Arbetsmiljöverket
Elinor Johansson, Försäkringskassan
Karin Lindfors, Försäkringskassan
Ulrica Furby, Göteborgsregionens Kommunalförbund
Gudrun Emilsdottir, Nätverket samordningsförbundschefer
Ylva Bryngelsson, VG-regionenuiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m