KUR-metoddag 15 april

Den 15 april fortsätter vi de så kallade KUR dagarna med en metoddag. Vi kommer bjuda på verktygen Gemensam Kartläggning, Samordnad individuell plan och Motiverande samtal. Välkommen att anmäla dig till Ulrica Sandzen på e-post   senast den 1 april.

 

uiqt|wB}tzqki5{ivl%zmvHjmvo|{nwz{5{m}tzqki5{ivl%zmvHjmvo|{nwz{5{muiqt|wB&ivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m