Styrelsemöte 26 november

Den 26 november är det årets sista Styrelsemöte. På mötet kommer beslut fattas om budget 2016. Under denna punkt som beräknas behandlas 14.00 är allmänheten välkomna att delta. Mötet äger rum  i Samordningsförbundets lokaler på Järnbrotts Prästväg 2.

 

uiqt|wB&uiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m