Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg omfattar det geografiska området för kommunerna Marisetad, Töreboda och Gullspång.

Samordningsförbundet Norra Skaraborg bildades år 2007 och är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalansregionen och kommunerna.

Tanken med ett samordningsförbund är att de samverkande myndigheterna varje år lägger en del av sin budget i en gemensam kassa som samordningsförbundets styrelse beslutar över. Pengarna skall sedan gå till insatser för personer som behöver stöd från mer än en myndighet för att återfå eller förbättra sin arbetskapacitet.

Lagen om Finansiell samordning handlar ytterst om ett synsätt på välfärdsarbetet som innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet är grunden för vilken form av rehabilitering som sätts in och där medarbetarnas gemensamma kompetens utvecklas och står till förfogande tillsammans med myndigheternas samlade möjligheter. Samordningsförbundets arbete utgår därför från en vision om att man med gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar. Arbetet skall utgå från det lokala perspektivet, individens behov och medarbetarnas erfarenheter.

Läs mer om samordningsföbund och finansiell samordning på www.finsam.se

 

 

 

 

 

Kontakt

Ansvarig tjänsteman
Annica Gustavsson
 
Mobil: 0708-36 00 19

Box 80
548 22 HOVA

Besöksadress:
Amnegården
Gullspång

uiqt|wBivvqki5o}{|i%v{{wvHo}tt{xivo5{mivvqki5o}{|i%v{{wvHo}tt{xivo5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m