Aktiviteter

 Nyhetsbrev

Mars 2015

Juni 2015

 

KUR-projektet

KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting och erbjuder gemensamma utbildningstillfälle, för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med bl.a. psykisk diagnos och funktionsnedsättning.
2015 med temat "Symptom och konsekvenser av våld, vad är våld och presentation om verksamheten Utväg Skaraborg"
Läs mer på www.kurskaraborg.se 
 

Paralellt med ovan pågår ett utvecklings och värdegrundsarbete i beredningsgruppen, inomramen för KUR. 4 tillfälle där Mia Hultman håller i processutbildning. Mia har bred erfarenhet av utvecklingsarbete, för stora företag och våra myndigheter. I beredningsgruppen pågår bl.a. arbete med:

Intention och riktning

  • Att skapa tydlighet och samsyn kring intention och vision för uppdraget
  • Att forma förutsättningarna för den kultur och de värderingar som ska få styra förändring och utveckling
  • Att skapa spelregler och struktur för möten och processer

Utvecklingsplatser

Kartläggning i samverkan, arbetsförmågebedömning - Prerehab
Kortare insats - klargörande insats för personer som stått utanför arbetsmarkanden längre tid 
Alla åldrar.
Huvudman: Mariestads kommun, AME
Kontaktperson: Ulrika Lindahl 
Telefon: 0501-755090
 (medrfinansiering)

Huvudman: Töreboda kommun, AMU
Kontaktperson: Heidi Hanssen
Telefon: 073-8498110
  (medfinansiering)

Samverkansteam - NTG

Samverkansteam, handläggare från alla aktuella myndigheter medverkar.

Pre-rehab på Sociala företag

Under utveckling - pilotprojekt på två arbetsintegrerade sociala företag, där arbetssökande som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid, t.ex. på grund av sjukdom, ges tillfälle att komma tillbaka till sysselsättning. Målet är att kartlägga arbetsförmåga och begränsningar i en reell arbetsmiljö.
Arbetsintegrerade sociala företags signum är: "Här kan alla arbeta 100 % av sin egen förmåga"

Pilotprojketet Maria

Motivations och sysselsättningsprojekt för ungdomar 16-19 år.
(medfinansiering)

 

 

Kontakt

Ansvarig tjänsteman
Annica Gustavsson
 
Mobil: 0708-36 00 19

Box 80
548 22 HOVA

Besöksadress:
Amnegården
Gullspång

uiqt|wB}tzqsi5tqvliptHuizqm{|il5{m}tzqsi5tqvliptHuizqm{|il5{muiqt|wBpmqlq5piv{mvH|wzmjwli5{mpmqlq5piv{mvH|wzmjwli5{muiqt|wBivvqki5o}{|i%v{{wvHo}tt{xivo5{mivvqki5o}{|i%v{{wvHo}tt{xivo5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m