Borås

FRAMSTEGET

Här får du chansen att genom föreläsningar, intressanta möten och samtal få ökad kunskap och förståelse för arbetslivet och samhället.
Att delta i Framsteget hjälper dig att nå ditt mål för arbete och studier.

Mer information om Framsteget

Informationsfilm om Framsteget:


Aktuella föreläsningar:

7 februari - Spelregeler i arbetslivet

14 februari - Arbetsmarknaden i Västra Götalandsregionen

21 februari - Holgers Stugmaterial - ett paradis för den händige!

28 februari - "En jonglörs bekännelse"

7 mars - Machokultur – finns det i arbetslivet?

Onsdagar kl 13.30 - 15.30
Plats: Torget, Jobb Borås, Kärrgatan 4
Ingen anmälan.

Välkommen!
Eva Andersson 033-357962  
 


AKTIV HÄLSA 

Aktiv Hälsa är ett 12 veckors program där du erbjuds olika gruppaktiviteter två gånger i veckan. Du kan få ta del av promenader, kroppskännedomsträning, pröva på olika fysiska, kulturella eller skapande aktiviterer. Målet är att du ska uppleva en bibehållen eller förbättrad hälsa och vardagsstruktur. Aktiv Hälsa kan vara ett första steg mot fortsatta arbetsrehabiliterande insatser.

För att delta krävs en intresseanmälan från din kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller Borås Stad. Länk till ansökan.

Deltagaransökan Aktiv Hälsa skickas till:
Anna Gustafsson 
Jobb Borås, Österlånggatan 74,, 501 80 Borås.

Vid frågor kring Aktiv Hälsa kontakta:
Christina Engström 033-355491
 


 

NY KRAFT
Lågtröskelaktivitet med individuellt valbara aktiviteter upp till halvtid för individer som initialt har låg aktivitetsförmåga. Individuella samtal, gruppsamtal, föreläsningar, matlagning, kreativt skapande, arbetsträning och andra aktiviteter enskilt eller i grupp är basen i insatsen. Deltagande beräknas pågå i 12 veckor. I Ny Kraft lägger vi fokus på framtiden och vägen dit.

K PLUS

K+ är ett individuellt anpassat arbetsstöd för unga med aktivitetsersättning som bedöms ha framtida arbetsförmåga. Stödet följer personen genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning.  Under de maximalt 12 månader som personen är inskriven i K+ sker kontinuerliga uppföljningar med Försäkringskassan och andra aktörer för att samtala om utvecklingen och planeringen framåt. Studier/arbetslinjen ska vara tydlig genom hela insatsen.

Ansökan för ovanstående aktiviteter skickas till:
Anna Gustafsson 
Jobb Borås, Österlånggatan 74,501 80 Borås

Länk till ansökan

Vid frågor kontakta:
Christina Engström 033-355491
 


GRÖNA VÄGEN

Från ohälsa till hälsa – via natur och odling.  Verksamhet för personer med stressrelaterade problem, s.k. grön rehabilitering, med arbetsträning i form av odling mm i växthus och trädgård utan produktionskrav. En lugn miljö och små grupper. Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika tema och friskvårdsaktiviteter kompletterar trädgårdsterapin. Avgränsning av målgruppen råder genom att deltagande riktas till personer med stressrelaterade besvär. Deltagande beräknas pågå 14 veckor.

 Anette Folke, Gröna Vägen Borås

 

Om Gröna Vägen

Verksamhetsbilaga

Ansökan

Kontakt
Anette Folke,  
tel. 0766-23 06 97
Sofia Ambjörnsson,  
tel. 0721-60 06 84 

Alternativt:  
Adress: Gröna Vägen, Björbobacken 7, 506 32 Borås


VÄGEN FRAMÅT

Vägen Framåt är en aktivitet särskilt framtagen för personer somvarit sjukskrivna i minst två år. Aktiviteten ger deltagaren stöd i atthitta sina resurser och skapa en handlingsplan för återgång mot arbete.
Mer information om Vägen Framåt. 

Läs mer

uiqt|wBm%vi875ivlmz{{wvHjwzi{5{mm%vi875ivlmz{{wvHjwzi{5{muiqt|wBkpzq{|qvi5mvo{|zwuHjwzi{5{mkpzq{|qvi5mvo{|zwuHjwzi{5{muiqt|wBkpzq{|qvi5mvo{|zwuHjwzi{5{mkpzq{|qvi5mvo{|zwuHjwzi{5{muiqt|wBivm||m5nwtsmHjwzi{5{mivm||m5nwtsmHjwzi{5{muiqt|wB{wnqi5iujrwzv{{wvHjwzi{5{m{wnqi5iujrwzv{{wvHjwzi{5{muiqt|wBozwvi%viomvHjwzi{5{mozwvi%viomvHjwzi{5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m