Organisation

Två leende kvinnor. Foto.

Ägare

Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund.

 
Styrelse

Styrelsen består av fyra ledamöter och tio ersättare. En ledamot och en ersättare från var och en av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna. Dessutom ersättare från de sju kommuner som inte har en ordinarie ledamotsplats. 

Styrelsen består av 4 ledamöter och 10 ersättare enligt nedan:

Västra Götalandsregionen:
Cecilia Andersson (C), ordinarie och ordförande
Hanne Jensen (S) ersättande ledamot

Försäkringskassan:
Sofia Sandänger, ordinarie och vice ordförande
Lars Hermansson, ersättande ledamot

Arbetsförmedlingen:
Jonas Ryhr, ordinarie ledamot
Arben Doroci, ersättande ledamot

Kommunerna:
Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun, ordinarie ledamot
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun
Anders Lindal (M), Marks kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun

Styrelsens sammansättning 

 

Kansli

På vårt kansli i Borås arbetar: 
Anna Fagefors - förbundschef
Pernilla Knutsson - projekt- och processledare 
Malin Ekunger - administratör
Helena Thelin - projektekonom
Malin Karlsson - projektledare SPACE
Hanna Granander - projektmedarbetare SPACE
Linda Hemphälä - projektmedarbetare SPACE
Marie Irvang - projektledare Positiv Rörelse


Besöksadress: Österlånggatan 74, en trappa upp. 

uiqt|wBivvi5niomnwz{H{r}{iu5{muiqt|wBxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5sizt{{wvH{r}{iu5{muiqt|wBpivvi5ozivivlmzH{r}{iu5{muiqt|wBtqvli5pmuxpitiH{r}{iu5{muiqt|wBuizqm5qz%vivoH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m