POINT

Aktiviteter

POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans
ska underlätta övergång till arbete för kvinnor och män, i Sjuhärad, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, är mellan 15-64 år och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

POINT är ett ESF projekt.

POINT Informationsbroschyr 

Blankett "Anvisning till POINT"

Aktuellt

 • Arbetsgivare hyllades på gala

  13 april 2018

  12 april hyllades arbetsgivare från näringsliv och offentlig verksamhet i Sjuhärad vid en gala i Borås. Det var arbets­givare som på olika sätt gjort goda insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.  Fem av dem prisades extra. Den 12:e......

 • Workshop om arbetsmarknadsanställningar

  07 februari 2018

  Arbetsmarknadsanställningar som är en form av anställning som kan som ges istället för andra offentliga ekonomiska ersättningar kan vara en effektiv väg till egenförsörjning och hållbar etablering på arbetsmarknaden. På den här workshopen presenteras......

 • Välkommen på frukostseminarie

  08 januari 2018

  POINT har varit på studiebesök på Island för att ta reda på hur de jobbar med jämställdhet. Torsdagen den 18 januari bjuder projektet in till frukostseminarie. Deltagare från både projekt POINT och SPACE deltar och delar med sig av sina intryck från......

Kontakt

Projektledare
Pernilla Knutsson
033-4301021
  

Administratör
Malin Ekunger
0708 - 85 41 53 
 

Ekonom
Helena Thelin
0766 - 47 12 31
  

Samordnare Attityd-och påverkansarbete 
Gunilla Hell Bellman
0768-56 82 26
 

uiqt|wBxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{mxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{mpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{muiqt|wBo}vqtti5pmtt5jmttuivH{r}{iu5{mo}vqtti5pmtt5jmttuivH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m