Trampolinen i Trollhättan - ett föredöme för andra!

Trampolinen för unga vuxna som sedan 2008 finns i Trollhättan har under åren arbetat fram ett framgångsrikt koncept när det gäller att få unga i arbete. Det har under åren varit många studiebedök och informationsmöten kring insatsen och en av initiativtagarna, Försäkringskassans Bertil Andersson har en förhoppning om att insatsen ska kunna spridas till även andra delar av landet.

Pressmeddelande, 8 april 2014

uiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m