Vänersborg/Mellerud

Välkommen till oss!

Kommunerna Vänersborg och Mellerud bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

Förbundet betjänar ett geografiskt område med cirka 47 000 invånare.   

Förbundet bildades 1 mars 2006 enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar olika insatser som syftar till att personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

 

Lediga tjänster inom Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Förbundschef
Linda Säterstam
 
Mobil: 0703-650 750

Besöksadress:
Sundsgatan 16, Vänersborg

Postadress:
c/o Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kalender

2016-05-16

Arenadag

Plats: Quality Hotell, Vänersborg 

2016-01-13

Socioekonomisk analys av Sociala företaget E.L.S.A. Hundcoop

Pay Off

Plats: Vänersalen, Vänersborg

2015-12-14

Utbildningsdag inom Missbruk och det lokala arbetet kring missbruk

Tommy Moberg mfl.

Plats: Vänersalen, Vänersborg

2015-09-16

Arbetsintegrerande Sociala Företag

Bosse Blideman och de lokala ASF

Plats: Vänersalen, Vänersborg

2015-09-08

KUR - Integrerad Samverkan

Jonas Wells

Plats: Folketshus, Trollhättan

uiqt|wBtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{mtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{muiqt|wBtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{mtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m