Blanketter

Anvisningar 

Deltagare till Samordningsförbundet Väst remitteras direkt till respektive insats. Se mer under respektive insats om hur du remitterar.

Det är viktigt att du bifogar följande: Ärendeanmälan samt alla relevanta handlingar och aktuellt samtycke.
För mer information om vad du ska tänka på när du anvisar till någon av våra insatser, titta i dokumentet Ansökan/Anvisning som du hittar nedan.


Ansökan/anvisning

Ärendeanmälan (PDF) 2018-03-26

Ärendeanmälan (Word) 2018-03-26
Notera att de olika insatserna har egna samtycken som du finner nedan


Rehabvägledare

Samtycke - 2018-03-08

Utredningsenheten

Samtycke - 2018-03-08

Motivations- och Vägledningskurs

Samtycke - 2018-03-08

Motivations- och Vägledningskurs Nyanlända

Samtycke - 2018-05-02

 Steg1 

Samtycke - 2018-03-08


Samverkans-/handläggargrupper

Från 2017 anordnar Samordningsförbundet Väst arenadagar i respektive
kommun.För mer information om detta kontakta processamordnaren.

Sekretesslättnad

 

Kontakt

Processamordnare
Maria Hassing Karlander
 
Tel: 0522 - 69 51 34
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla


Administratör
Ingela Stridh
 
Tel: 0522 - 69 76 70
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

uiqt|wBuizqi5pi{{qvoH{wn%vi{|5{muizqi5pi{{qvoH{wn%vi{|5{muiqt|wBqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{mqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{muiqt|wBqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{mqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m