Organisation

Klicka på bilden för att förstora upp

Samordningsförbundet Väst består av fyra parter och leds av en styrelse som är utsedd av dessa. Tillsammans ansvar parterna för en effektiv rehabilitering för enskilda såväl som för att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Detta ger en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet.

Utöver styrelsen finns även tjänsteman med kansli samt beredningsgrupp.

Kansli finns på

Nonnens väg 11
451 50 Uddevalla

Mötestider

Styrelse
10 mars kl. 9.00-15.00
19 maj kl. 8.30-16.30
25 september kl. 12.00-16.30
24 november kl. 13.00-16.00

Beredningsgrupp
17 februari kl. 9.00-12.00
24 april kl. 9.00-12.00
19 maj kl. 8.30-14.00
25 september kl. 9.00-14.00

Kontakt

Förbundschef
Gudrun Emilsdottir
 
Tel. 0522 - 69 51 33
Mob: 0739-444602
Nonnens väg 11
451 50 Uddevalla

Processamordnare
Helena Täcklebo
 
Tel. 0522 - 69 51 34
Nonnens väg 11
451 50 Uddevalla

Administratör
Ingela Stridh
 
Tel. 0705 - 31 77 60
Nonnens väg 11
451 50 Uddevalla

uiqt|wBo}lz}v5muqt{lw||qzH{wn%vi{|5{mo}lz}v5muqt{lw||qzH{wn%vi{|5{muiqt|wBpmtmvi5|ikstmjwH{wn%vi{|5{mpmtmvi5|ikstmjwH{wn%vi{|5{muiqt|wBqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{mqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{muiqt|wBsqu5{wlmzjtwuH}llm%vitti5{msqu5{wlmzjtwuH}llm%vitti5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m