Jämställdhetsintegrering

Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Göteborg Centrum och Samordningsförbundet Insjöriket arbetar sedan 2012 aktivt med jämställdhetsintegrering. Alla samordningsförbundens parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet och därmed är det även ett uppdrag för förbunden.

Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i insatser finansierade av samordningsförbunden.

Förbunden har tagit fram en gemensam handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Detta för att tydligöra vilka delar som ska finnas med i arbetet.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017

Det finns en styrgrupp för utvecklingsarbetet för jämställdhet som formulerat vilka förutsättningarna är för arbetet.   

Förutsättningar för utvecklingsarbete jämställdhet 

Vill ni veta mer om hur dessa förbund jobbar för att integrera jämställdhet i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hör gärna av er till förbundschef Charlotte Axelsson, Tel. 0702-66 69 77,  
 

Alternativt kontakta någon av samordnarna i insatserna som arbetar med jämställdhet, se vidare info under Goda exempel.

Läs mer

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. På deras webbplats hittar du fakta och nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

jamstall.nu

Se på film

Hållbar jämställdhet. En film om jämställdhetsintegrering i praktiken.

Fakta från SCB

SCB har följt utvecklingen av jämställdheten under 30 år.
 På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet

Kontakt

Charlotte Axelsson
 
Tel. 0702-66 69 77

uiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{mkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{mkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBuwvqi5vqt{{wv5{izmv{|zivlHnwz{iszqvo{si{{iv5{muwvqi5vqt{{wv5{izmv{|zivlHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m