Jämställdhetsintegrering

Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Göteborg Centrum och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås arbetar sedan 2012 aktivt med jämställdhetsintegrering. Alla samordningsförbundens parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet och därmed är det även ett uppdrag för förbunden.

Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i insatser finansierade av samordningsförbunden.

Förbunden har tagit fram en gemensam handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Detta för att tydligöra vilka delar som ska finnas med i arbetet.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016

Det finns en styrgrupp för utvecklingsarbetet för jämställdhet som formulerat vilka förutsättningarna är för arbetet.   

Förutsättningar för utvecklingsarbete jämställdhet 

HON, HEN, HAN

Affisch

Samordningsförbunden Göteborg Väster, Göteborg Centrum och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås har tagit initiativ till att låna in utställningen Hon, hen, han till Göteborgs Stadsbibliotek 26 februari till 13 mars. Det är en vandringsutställning producerad av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arrangemanget görs i samarbete med Göteborgs Stad, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för jämlik vård och avdelning Rättighet, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Den 2, 10 och 11 mars bemannas utställningen av medarbetare från förbunden. 

Mer information om utställningen hittar du här.

Den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, kan du dessutom få svar på många frågor om jämställdhet på Trappscenen på Göteborgs Stadsbibliotek. Se programmet:
Program 8 mars 
Affisch Hon, hen och han - En utställning om kön, genus och jämställdhet

 

Läs mer

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. På deras webbplats hittar du fakta och nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

jamstall.nu

Se på film

Hållbar jämställdhet. En film om jämställdhetsintegrering i praktiken.

Fakta från SCB

SCB har följt utvecklingen av jämställdheten under 30 år.
 På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet

Kontakt

Helena Johansson
helena.johansson@
vastrahisingen.goteborg.se
Tel. 031-366 62 38, 0722-23 95 80

uiqt|wBpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mpmtmvi5rwpiv{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m{iu%vmzsiv%voH%vozmoqwv5{m