Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional samverkan

Diffus bild av människor som samtalar. Foto.

Samordningsförbunden i Väster samarbetar på flera olika sätt för att utveckla arbetet och göra det effektivare; gemensamma resurspersoner, utbildningar och webbplats och utbyte av erfarenheter i nätverk. Samarbetet leds av den regionala samverkansgruppen, en sammanslutning med representanter från huvudmännen.

De här tankarna och idéerna vilar vårt samarbete på...

Gemensam syn på samverkan

Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer hos politiker ledare, personal och fackliga organisationer.

Samverkan förutsätter samsyn, men också kunskap om och ömsesidig respekt för skillnader i uppdrag och organisering för de samverkande myndigheterna.

Ledare på alla nivåer har ansvar för att samverkan kommer till stånd och utvecklas. De lokala ledningsgrupperna för samverkan har avgörande betydelse eftersom de ansvarar för att det finns lokala mål och handlingsplaner för aktiviteter som bedrivs i samverkan.

Samverkan ska i första han ske inom och mellan ordinarie verksamheter.

Vi ska lära av gjorda erfarenheter och utveckla framgångsrika metoder.

Mål för samverkan

Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommunerna, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen samverkar om rehabilitering och åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden.

Vi vill uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser, bättre kvalitet i insatserna och ett bättre bemötande för personer som behöver stöd från flera samhällsorgan.

Samverkan ska utgå från den enskilde och ge denna möjligheter att behålla eller återfå hälsa. Därigenom ges individer förutsättningar att leva ett självständigt liv.

Samverkansinsatserna ska bidra till:

  • Att förkorta rehabiliteringsprocesser
  • Att stimulera till bättre hälsa och ökande möjligheter till egenförsörjning
  • Att hänsyn tas till män och kvinnors olika behov
  • Att ohälsa förebyggs genom insatser på systemnivå
  • Att genom aktiva och förebyggande insatser medverka till att de personer som har ett arbete kan fortsätta ha det

Senast uppdaterad: 2018-07-17 10:57