Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledning och styrning

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje huvudman. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän. Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål och riktlinjer. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Bredningsgrupp

Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän eller motsvarande som har valts ut av var och en av de samverkande parterna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden till styrelsen.

Kansli

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, sköter ekonomi, administration, kommunikation och fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett uppföljningsansvar. Kansliet utgörs av förbundschef Eva Magnusson, biträdande förbundschef Magnus Simonsson, planeringsledare Ola Andersson och utvecklingsledare Henrik Westerberg.

Styrelse

Ledamöter

Västra Götalandsregionen
Johan Fält, ordförande (M)                     
Ann-Christine Andersson (S)  
             
Försäkringskassan     
Andreas Pettersson, vice ordförande
Ann Larsson
 
Arbetsförmedlingen
Helene Centerhorn
Nemat Daneshyan
 
Göteborgs stad
Mattias Tykesson (M)              
Håkan Hallengren (S)

Styrelse

Ersättare

Västra Götalandsregionen
Tobias Björk (M)
Alejandro del Castillo Alvarez (V)
 
Försäkringskassan     
Sara Eriksson
Linda Biltmark
 
Arbetsförmedlingen
Eva Wettermark
Mattias Thörn
 
Göteborgs stad
Bo Anderssen (L)
Kjell Larsson (D) 

Beredningsgrupp

Västra Götalandsregionen
Mats Leffler, psykiatrin
Peter R Svensson                   
                
Försäkringskassan
Eva Åkerström, sjukpenning                    
Malin Thelander, sjuk- och a-ersättning
 
Arbetsförmedlingen
Ann-Christin Johansson, Östra Göteborg
Anna Garå, Norra Göteborg         
           
Göteborgs stad
Ing-Marie Larsson, Östra Göteborg              
Ingvor Gunnarsson, Västra Göteborg
Jan Holmlund, Majorna-Linné
Helena Lundberg, Norra Hisingen
Carina Falkewall, ARB Vux 
Kaj Larsson,  SLK 

 

Kompass.docx.png

Senast uppdaterad: 2020-05-18 11:29