Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ESF-projekt

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finsam Göteborg driver i dag tre projekt och är med i ett delprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden.

Pågående ESF-projekt

Move on

Projekt Move On är ett samverkansprojekt mellan samordningsförbundet, Försäkringskassan och vården. Målgruppen som projektet riktar sig till är personer som är och har varit sjukskrivna mer än 180 dagar och som har behov av stöd för återgång i arbete eller studier i arbete. Projektet startade 2020-09-01 och pågår till och med 2023-02-28. 

Kontakt: ervina.mujnovic@forsakringskassan.se

LANDA

Projekt LANDA ska stärka samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen utrikesfödda med sammansatt problematik i långvarigt utanförskap och nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Genom att stärka samordningsförbundets roll för målgruppen, tillsammans med våra parter och organisationer från civilsamhället, kommer fler individer nå eller närma sig arbete eller studier. Projektet startade 2020-09-01 och pågår till och med 2023-02-28.

Kontakt: henrik.westerberg@lundby.goteborg.se

Projekt Nordost

Projekt Nordost ska underlätta vägen till arbete och studier genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med hälsofrämjande aktiviteter. Målgruppen utgörs av utrikesfödda kvinnor mellan 18-64 år som bor i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Projektet startade 2019-02-01 och pågår till och med 2022-01-31.  

Kontakt: mattias.lundqvist@angered.goteborg.se 

Projekt Respondere

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Finsam Göteborg, samordningsförbundet Älv&kust samt försäkringskassan. Finsam Göteborgs delprojekt heter Disa+ och är till för personer i åldern 18-29 som har aktivitetsersättning och behöver stöd för att närma sig arbete eller studer.

Kontakt: katarina.olanders@socialresurs.goteborg.se 

 

Läs mer om svenska ESF-rådet här!

EU_flagga_EurSocfond_cmyk%20arial_700.jpg

 


Senast uppdaterad: 2020-09-22 21:41