Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En Väg In ...

En väg in ... erbjuder flerparts-kartläggande samtal där individens behov av rehabiliterande insatser mot återgång i arbete tydliggörs. Kartläggningen leder fram till en myndighetsgemensam bedömning av vilket behov av samverkan mellan olika parter som individen har, för att hälsa och arbetsförmåga skall förbättras. Om det är aktuellt så görs också en rehabiliteringsplan.Målsättningen är att arbetslivsinriktade insatser ska påbörjas inom ett år efter att individen har skrivits in i En Väg In …

Målgrupp

  • bosatta i stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné eller Örgryte-Härlanda
  • är mellan 18-64 år
  • vill och har förmåga att ta aktiv del i rehabiliteringsprocessen för att återfå arbetsförmågan
  • har behov av insatser och stöd inom flera livsområden, t.ex. hälsa, arbete, ekonomi och sociala förhållanden. Det vill säga, det finns behov av samverkan mellan flera myndigheter och eventuellt också sjukvården

Hur går det till?

När personen kommer till oss får hen träffa ett team med representanter från primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Tillsammans har vi kartläggande samtal vid 1-2 tillfällen där personen får möjlighet att beskriva sin livssituation utifrån ett helhetsperspektiv. Med utgångspunkt från personens behov och förutsättningar görs en rehabiliteringsplan med stöd av teamet. Målet är att hälsan och arbetsförmågan skall förbättras och att arbetslivsinriktade insatser skall komma igång inom det närmaste året.

Deltagaren och teamet tar ställning till vilka myndigheter och eventuell patientansvarig vårdkontakt som behöver samverka för att målet skall uppnås. Teamets samverkanskoordinatorer arbetar för att de berörda parterna skall samverka kring individens rehabiliteringsprocess. Fram tills att dessa kontakter har etablerats ger koordinatorerna individen stöd i att genomföra planen. Ett dokument med bedömning av samverkansbehov och rehabiliteringsplan skickas till de berörda parterna.

Hur teamet arbetar med bedömningar, uppföljning och stöd till individen är individuellt och skiljer sig från fall till fall. Kontakta gärna någon i teamet för att få mer information.

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas till
En Väg In ...
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg

Intresseanmälan En väg in..

 

 

Kontakt

Samordnare
Katarina Olanders
katarina.olanders@socialresurs.goteborg.se
072-856 50 95

Samverkanskoordinatorer
Carina Andersson
carina.y.andersson@
majornalinne.goteborg.se 
031-365 83 95

Liselott Jacobsson
liselott.jacobsson@vgregion.se
076-108 84 63 

Besöksadress
Nordhemsgatan 12, vån 5
Göteborg

Länk till karta

Närmaste spårvagnshållplats
Järntorget

Närmaste parkeringshus
P-hus Snipan
Nordhemsgatan 9


Senast uppdaterad: 2020-05-13 09:22