Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya Arbetsmarknadstorget/ Samverkansteamet

Vi är till för personer i åldern 18- 64 år som varit ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa/sjukdom eller har varit långvarig arbetslöshet vilket har resulterat i ett samhälleligt utanförskap.

Gemensamt för de personer som remitteras till Samverkansteamet är att de är i behov av offentlig försörjning *. Personen ska också vara i kontakt med eller ha behov av insatser från minst två av de fyra parterna (socialtjänsten, sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Samverkansteamet har inte möjlighet att ta emot personer som har a-kassa eller som fortfarande har sin anställning kvar. I första hand vänder vi oss till Hisingsbor men tar också emot personer från andra delar av Göteborg.

Verksamhetens uppdrag är att stötta och vägleda deltagaren att få tillgång till rätt insatser hos parterna samt att samordna insatser så att individen kan komma vidare i sin rehabiliteringsprocess. Stor vikt läggs vid att utforma ett individuellt stöd.

Målet är att tillsammans med deltagaren/ individen jobba för att hen ska må bättre, öka hälsan och aktivitetsnivån. På detta sätt rustas deltagaren för att kunna delta och tillgodogöra sig de insatser som parterna kan erbjuda och på sikt nå en egenförsörjning.

Samverkanskoordinatorerna har ingen myndighetsutövning utan har i uppgift att samverka med handläggare kring deltagarna och deras behov.

*-Med offentlig försörjning menar vi sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd.

Remiss

Remiss Arbetsmarknadstorget Samverkansteamet

Deltagarinformation

Deltagarinformation

 
OBS! NY POSTADRESS:

Nya Arbetsmarknadstorget, Samverkansteamet
(+) Samverkanskoordinatorns namn, Vågmästaregatan 1C, 417 02 Göteborg

Kontakt

Samordnare:

Hanneke Seljee-Svedberg
hanneke.seljee.svedberg@askimfrolundahogsbo.goteborg.se
Tel: 0736-664024

Samverkanskoordinatorer:

Halbast Dilan
halbast.dilan@vastrahisingen.goteborg.se
Tel: 031-366 69 25

Olivia Lundh
olivia.lundh@lundby.goteborg.se
Tel: 031-366 74 00

Katharina Johnsson
katharina.johnsson@orgryteharlanda.goteborg.se
Tel: 031-365 52 29

Maria Aronsson
maria.aronsson@lundby.goteborg.se
Mobil: 070-738 40 47

Bild hisingen.png

Senast uppdaterad: 2020-05-15 11:32