Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsosteget Aktiv


Hälsosteget Aktiv är en hälsofrämjande insats som består av hälsoutvecklare och fysioterapeuter.

Insatsen riktas till boende i de nordöstra stadsdelarna som har behov av att komma igång i aktivitet som ett led i sin rehabilitering mot arbete eller studier.


Hälsosteget

Vad är Hälsosteget?
Hälsosteget är till för dig som bor i Angered eller Östra Göteborg som är mellan 18 och 65 år. Du vill stärka din hälsa och påverka din livssituaiton för att bli redo att börja studera, arbeta eller praktisera.

Hur funkar det?
Under 3-6 månader får du stöd och guidning av hälsoutvecklare. Ni planerar in aktiviteter i ditt närområde 1-5 gånger per vecka. Det kan vara fysisk träning, en föreläsning, kurs eller andra aktiviteter som stärker dig i att göra hälsosamma val.

Du kan bland annat få stöd i att:

  • planera och genomföra träning
  • få råd gällande kostfrågor
  • hantera stress och sömnproblem
  • skapa rutiner i vardagen
  • hitta strategier för att hantera ångest och depression
  • bli guidad till friskvårdsinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser i nordöstra Göteborg

Hur går det till?
Vi träffas för ett första hälsosamtal där vi gör en planering utifrån dina behov och önskemål. Därefter träffas vi regelbundet i aktivitet eller samtal och följer upp din planering.

Ta kontakt med din vårdgivare, handläggare på Försäkringskassan,
socialsekreterare eller arbetsförmedlare och be om mer information och vidare
hänvisning. Hälsosteget är kostnadsfritt.

Här kan du ta del av Hälsostegets broschyr: 

Broschyr Hälsosteget

För att remittera till hälsosteget behöver du som personal fylla i vår remiss

 Remiss Hälsosteget

AKTIV

Vad är Aktiv?
Aktiv erbjuder vi dig som vill öka eller återfå din arbetsförmåga och ta större ansvar för din hälsa. Aktiv är till för dig som är eller riskerar att bli sjukskriven och bedöms att genom träning kunna korta av eller undvika sjukskrivning i framtiden.

Aktiv erbjuds även för dig som för närvarande är utan arbete.

Information till dig som vill delta i Aktiv:
Du som deltar i Aktiv erbjuds att träna efter ett individuellt träningsprogram tillsammans med en instruerande fysioterapeut/hälsoutvecklare på en träningsanläggning. Du tränar regelbundet två gånger i veckan under 10 veckor. Träningen anpassas efter din aktuella problematik. Aktiv startas med ett introduktionssamtal tillsammans med ansvarig fysioterapeut/hälsoutvecklare. Under samtalet får du mer information om Aktiv.

Ta kontakt med din vårdgivare, handläggare på Försäkringskassan, socialsekreterare eller arbetsförmedlare och be om mer information och vidare hänvisning. Aktiv är kostnadsfritt.

Vad händer sen?
Vid avslut i Aktiv rekommenderas fortsatt regelbunden fysisk aktivitet med möjlighet till att fysioterapeut på Aktiv kan förskriva Fysiskt aktivitet på recept- FaR.

Broschyr AKTIV

Kontaktuppgifter

Hälsosteget

Isabell Carlsson, samordnare 070-810 53 24 isabell.carlsson@notkarnan.se

Camilla Hagbert 070-370 78 90 camilla.hagbert@ostra.goteborg.se

Therese Knutsson 070-356 53 95 therese.knutsson@angered.goteborg.se

Johanna Davidsson 072-518 72 07 johanna.davidsson@arbetsformedlingen.se

Cecilia Olsson 070-418 96 30 cecilia.olsson@ioff.goteborg.se

 

Aktiv

Östra Göteborg

Marielle Paulin, samordnare 070-551 74 15 marielle.paulin@angered.goteborg.se

Isabell Carlsson, 070-810 53 24 isabell.carlsson@notkarnan.se

Angered

Anna-Lena Örgård 070-780 65 05 anna-lena.orgard@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-03-20 13:32