Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ReSam

Vad är ReSam?

ReSam står för Rehabilitering i Samverkan och är ett rådgivande team för dig som bor i någon av stadsdelarna Östra Göteborg eller Angered. ReSam-teamet finns till för dig som har behov av flera myndighetskontakter och där syftet är att bli redo att komma ut i arbete eller studier.

Målet är att du ska få en hållbar och väl förankrad planering.

Hur funkar det?

Teamet arbetar med att väga samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, utifrån din situation, erfarenheter och önskemål när beslut om insatser tas.

ReSam består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten samt sjukvården.Teamet finns tillgängligt för rådfrågningar hos olika verksamheter i nordöstra Göteborg. 

Intresserad?

Du får kontakt med oss direkt eller via din handläggare eller behandlare som gör en intresseanmälan till vår samordnare.

ReSam-teamet arbetar med:

  • identifiera möjligheter, skyldigheter, rättigheter inom respektive regelsystem, och hur vi kan få systemen att samverka/samspela med individens behov i centrum.
  • identifiera möjliga aktiviteter och andra aktiva åtgärder för en aktiv samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • kartlägga aktuella professionella kontakter samt uppmärksamma eventuellt behov av ytterligare kontakter.

 Teamet är i första hand konsultativt men kan också:

  • vid behov vara med på möte med remittent och deltagare för att göra en individuell handlingsplan.
  • vid behov göra en kompletterande kartläggning.
  • vid behov vara med på nätverksmöten och avstämningsmöten 

Här kan du ta del av ReSams broschyr:
ReSam broschyr

Kriterier för kontakt med ReSam är att det finns ett samtycke från den enskilde och att personen bedöms vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samtycke Samordningsförbundet Göteborg Nordost 

Kontaktuppgifter

Samordnare, Ginnie Ahlborg, Östra Göteborg Socialtjänst; Telefon 031-365 34 26 eller mail ginnie.ahlborg@ostra.goteborg.se

Frida Schleenvoigt, Angered socialtjänsten; Telefon 031-365 29 69 eller mail
frida.schleenvoigt@angered.goteborg.se

Maria Westerlund, Försäkringskassan;  maria.westerlund1@forsakringskassan.se

Carolina Porshede Johansson, Försäkringskassan; carolina.porshede.johansson@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen; vakant


Senast uppdaterad: 2020-02-25 10:07