Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsdialog

Ett forum för information och nätverkande. Syftet är att erbjuda en möjlighet till ökad kunskap och kännedom om vad som sker hos våra myndigheter i förbundets upptagningsområde. Vid varje tillfälle lyfts olika ämnen.

Datum för årets kunskapsdialoger

Fredagar k 8.30-10.00

7 december "Bristande Samordning och liten förståelse."  En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap. Tom Karlsson, Göteborgs Universitet. 

Om bilder används vid presentationerna så finner ni dem nedan:
Kunskapsdialoger 2017:

Arbetsförmedlingen Frölunda 10 februari
22 september Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)

27 oktober Psykiatrimottagningen för utmattningssyndrom (PMU)
8 december VKV, Västra Götalands Rregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer

 

Kunskapsdialoger 2016:

Information 8 april : Psykiatrimottagningen Västra Frölunda
Information 3 juni: SIP
Information 9 december: Arbetsgivararbetet i Väster

Läs mer om SIP: 
Samordnad Indivuell Plan

 

SGI 0
Projektet bedrevs under 2015-2016 och är nu delvis implementerat i Göteborgs stads introduktionsutbilning för nyanställda socialsekreterare.

Beskrivning: Ett projekt där samverkan och kunskapsöverföring sker från Försäkringskassan till socialtjänsten i Väster. Syftet med projektet är att socialsekreterare på ett effektivare sätt ska kunna identifiera personer som har en medicinskt nedsatt arbetsförmåga och som är i behov av samverkan för att få till stånd en lämplig rehabiliteringsplan. Projektet finansieras av Samordningsförbundet och drivs av en arbetsgrupp bestående av reperesentanter från Försäkringskassan, Göteborgs stad, psykiatrin. 
Informationsmaterial kring projektet:


Projektbeskrivning SGI0

Bilder 7 april Rehabkoordinatorer
Bilder 7 april Psykiatrin


Senast uppdaterad: 2018-11-05 09:21