Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ESF-finansierade projekt

Information om pågående ESF-finansierat utvecklingsarbete. 
ESF- projektet Inkluderande Rehabilitering 2015-2018.

Tillsammans med fem samordningsförbund har Samordningsförbundet Göteborg Väster beviljats drygt 19 miljoner kronor i ESF-medel till ett treårigt projekt kallat Inkluderande rehabilitering. Förbunden kommer genom både övergripande aktiviteter och lokala delprojekt utveckla den samordnade rehabiliteringen i de tio kommunerna (Göteborg med kranskommuner).
Läs mer om Inkluderande Rehabilitering


Samordningsförbundet Göteborg Väster har beviljats medel för två utvecklingsprojekt, projekt VI och Samverkanskoordinator:
Projekt Vi

Delprojektet syftar till att möjliggöra arbetslivsinriktad rehabilitering för fler individer genom att arbeta med hälsofrämjande och jagstärkande insatser i grupp, med i syftet att stärka motivationen hos individen.

Projektet riktar sig till individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden eller har en lång väg tillbaka. Insatsen pågår under 12 veckor. Nedan finner du en beskrivning av projektet:

 

Projekt VI är en gruppverksamhet där vi arbetar med dramapedagogik, samtal och friskvård. Vårt uppdrag är att arbeta stödjande och jag-stärkande, inte behandlande. Vi arbetar med att öppna upp för nya erfarenheter och utmana invanda mönster. Syftet är att du som deltagare ska få syn på ditt eget handlingsutrymme och dina möjligheter. 

Fysioterapeuten låter dig som deltagare pröva olika typer av avspänning och lättare fysisk aktivitet med fokus på att lära känna kroppens signaler. Här får du också förslag på bra övningar att göra själv hemma. Tillsammans med fysioterapeuten görs besök på Hälsoteket för att ta del av deras utbud. 

Psykologen arbetar med mindfulness och psykoedukation, dvs. att lära sig hur vårt psyke fungerar. Du som deltagare får öva dig i att reglera de egna känslostämningarna. Det handlar om att känna igen och namnge sina känslor, öva sig i att uppleva dem och att kunna förhålla sig till dem. 

Dramapedagogen arbetar med empati, lyhördhet och ett inifrånperspektiv där du som deltagare blir sedd och lyssnad till utifrån dina förutsättningar. Med utgångspunkt i din föreställningsförmåga, din kroppar och din röst söker vi i det dramapedagogiska rummet andra sätt att bemöta världen. Genom jag-stärkande övningar utmanas den negativa/problematiska bilden av en själv och mer positiva möjligheter och berättelser kan träda fram. I det dramapedagogiska rummet ställer pedagogen sig till förfogande för ett djupare behov att ta hand om det som kommer genom att begränsa, bekräfta och stödja.   

 
Vill du anmäla dig till Vi eller få mer information kontakta:

Anna Gustavsson
anna.e.gustafsson@vgregion.se
Tfn: 0700-85 28 31


Broschyr VI

Samverkanskoordinator
Samverkanskoordinatorn arbetar med individer som behöver stöd i att koordinera de professionella kontakter som individen redan har, eller har behov av. Det kan vara individer som deltagit i aktiviteter i Samordningsförbundets regi, men även de som inte har det, utan endast har sina kontakter i någon eller några av de samverkande parterna. De samverkande parterna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.

Samverkanskoordinatorn arbetar även konsultativt i samverkansfrågor gentemot personal inom t.ex. primärvård, psykiatri, Göteborgs stad, primärt SDF Väster och SDF Askim Frölunda Högsbo, samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det går bra som vårdpersonal eller handläggare att kontakta samverkanskoordinatorn för att avidentifierat diskutera en persons ärende, vilka möjligheter som finns och vilka aktörer som kan vara aktuella att koordinera.

Samordningsförbundet Göteborg Väster arbetar primärt med individer som bor i stadsdelarna Väster och Askim-Frölunda-Högsbo, men i mån av plats kan personer boende i andra stadsdelar vara aktuella.

Målet med samverkanskoordinatorns arbete är att få en individ att ta ordinarie myndigheters resurser i anspråk i syfte att kunna nå egen försörjning alternativt ha rätt till försörjning. En viktig del av samverkanskoordinatorns uppdrag är att uppmärksamma när samverkan inte fungerar och identifiera varför. Samverkan kan utmanas av att myndigheterna t.ex. har en struktur eller organisation som försvårar samverkan. Det kan vara lagar och regler, uppdrag och ansvar eller organisatoriska delar, som till exempel tillgänglighet, som motverkar varandra ur ett samverkansperspektiv. I dessa fall kan samverkanskoordinatorn finnas med som stöd i kontakten mellan individ och samverkansparterna.

För ytterligare information kontakta samverkanskoordinator Sofia Nordenberg.


 Vill du veta mer om de olika delprojekten inom Inkluderande Rehabilitering kontakta Anna Gustavsson.


Rapporter från tidigare genomförda projekt finner du under Publikationer.

Kontakt

Anna Gustavsson
0700-852831
anna.e.gustafsson@vgregion.se

Samverkanskoordinator

Sofia Nordenberg 
031-366 00 22
sofia.nordenberg@afh.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2018-11-07 10:21