Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
Logotyp för nymilen

Nymilen Kartläggning syftar till att göra en kartläggning av aktivitetsförmåga och ge vidare rekommendationer inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, arbete och/eller studier.

I kartläggningsteamet ingår legitimerad (leg.) arbetsterapeut, leg. psykolog och leg. fysioterapeut. Kartläggningen görs framför allt utifrån observationer i aktivitet. Samtliga deltagare får besvara frågeformulär kring missbruk/riskbruk och våld i nära relationer. Deltagaren deltar under sju veckor, dels i schemalagda aktiviteter i grupp och dels i individuella samtal. Verksamheten är av sysselsättningskaraktär och har låga krav på arbetstempo/stress. Man kan delta under pågående sjukskrivning. Verksamheten eftersträvar att göra individuella anpassningar för att möjliggöra deltagande i aktivitet. De aktiviteter som erbjuds är arbetsträning på extern arbetsplats, planering och inköp, köksaktiviteter, samt enskilda bedömningar/samtal med arbetsterapeut samt vid behov även med psykolog och fysioterapeut.

Vi vill att du ska vara inställd på att delta ca 10 tim/vecka, dock oftast max 4 timmar i en följd.

 

Nymilsstart och -avslut  hösten 2019:

19-08-12 till 19-09-25
19-10-14 till 19-11-27

Nymilsstart och -avslut  våren 2020:

20-01-13 till 20-02-28
20-03-23 till 20-05-08

  • För att remittera till Nymilen fyller deltagare och handläggare i den intresseanmälan och den samtyckesblankett  som finns längst ner på sidan. Intresseanmälan och samtycke skickas sedan till samordnaren på den adress som står på intresseanmälan.
  • När intresseanmälan har inkommit kallas remittenten och deltagare till ett informationssamtal för att se om det är rätt insatts för deltagaren. På informationssamtalet informerar vi om aktiviteten och deltagare och remittenten får möjlighet att lämna information.
  • För att kunna göra en bra kartläggning och få fram användbar information om individens hälsa och aktivitetsnivå är det viktigt att individen kan delta i Nymilens verksamhet under de sju veckor kartläggningen pågår. Vid för stor frånvaro blir underlaget för litet för att kunna göra bra rekommendationer.

 

Vid frågor kontakta: Samordnare Anna Gustafsson

Samordnare

Anna Gustafsson
0700-85 28 31
anna.e.gustafsson@vgregion.se

Samtycke


Senast uppdaterad: 2019-10-21 11:41