Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansinsatser

ALL-IN

ALL-IN är ett projekt som är medfinansierat av ESF, Europeiska socialfonden. ALL-IN har som mål att underlätta vägen till arbete och studier för utrikes födda, främst kvinnor.

Arbetsintegrerande Sociala Företag

Samordningsförbundets parter stödjer den lokala utvecklingen av socialt företagande genom att tillhandahålla en samordnare som fungerar som en länk mellan myndigheter och Arbetsintegrerande sociala företag, och verkar för att skapa goda samarbeten och förutsättningar.

Arbetsrehabteamet

Arbetsrehabteamet är ett tvärprofessionellt team som stöttar deltagarna i sin rehabiliteringsprocess. Målet är att närma sig eller nå arbete eller studier.

Hälsostöd

Hälsostöd erbjuder personer med en komplex hälsosituation förebyggande hälsoinsatser samt stöd i att få klarhet i sin hälsosituation.

Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Konsekvenser av våldsutsatthet visar sig genom en sämre fysisk och psykisk hälsa som i sin tur kan påverka förmågan att arbeta eller studera. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud är med i ett nationellt pilotprojekt för att samordna insatser för att upptäcka våld samt ge stödinsatser för våldsutsatta.


Senast uppdaterad: 2021-03-09 13:26