Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Samordningsförbundet Väst

Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

Förbundet bildades 1 januari 2015 då förbunden i Norra Bohuslän (bildat 2006) och Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 2008) slogs samman.

Varje medlemspart lägger ett bidrag som används för utveckling av lokalt samarbete och samverkan. Syftet är att gemensamma insatser ska leda till att funktions- och arbetsförmåga förbättras. För individen innebär det ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet. För parterna innebär det att hitta fler möjligheter att utveckla samarbete och samverkan mellan myndigheterna samt att hitta nya, mer effektiva, arbetssätt och metoder.

Visionen är att samhällets resurser, i samverkan och samarbete, skall användas på ett effektivt sätt som är till nytta för den enskilde och även ge samhälleliga vinster.

Vi har fokus på följande målgrupper:

  • Vi arbetar med personer i åldern 16-64 år
  • Personer i behov av förberedande insatser och aktiviteter
  • Personer i behov av samordnad rehabilitering

Insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald och arbetslinjen skall vara tydlig.


Senast uppdaterad: 2018-11-22 15:01