Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelse

Förbundets styrelse är utsedd av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt region- och kommunfullmäktige och består av fyra ledamöter, en från varje part, och tio ersättare. Ordförandeskap och vice ordförandeskap växlar årligen enligt ett fastställt schema.

Styrelsens uppgift är att:

  • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • stödja samverkan mellan parterna
  • besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
  • finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
  • finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
  • ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
  • upprätta budget och årsredovisning

Samordningsförbundet är en egen juridisk person vars beslut fattas av styrelsen.  

Protokoll

Kontakt

Ordförande
Linda Biltmark Försäkringskassan
010-118 51 50
linda.biltmark@forsakringskassan.se 

Vice ordförande
Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs kommun
0703-15 08 51
nils-olof.bengtson@sotenas.se

Kontaktuppgifter till styrelsen

Styrelsemöten 2020

20 mars kl.09.00-14.30
Styrelsemöte
inkl. Medlemsdialog/Ägarsamråd

15 maj kl. 8.30-16.30
Styrelsemöte och Förbundets dag

29 september kl.11.30-16.30
Styrelsemöte

24 november kl. 13.00-16.00
Styrelsemöte


Senast uppdaterad: 2019-07-01 14:00